Nawigacja

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Ważne daty

18 - 20.04.2018 r. - Egzamin gimnazjalny w terminie podstawowym.

04 - 06.06.2018 r. - Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym.

-------------------------------------------------------------------------------

do 30 września 2017r. - złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

do 15 października 2017r. - przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 23 listopada 2017r. - złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

do 18 stycznia 2018r. - złożenie pisemnej informacji o zmianie w dekleracjach dotyczących wyboru języka obcego

do 30 marca 2018r. - prekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
    os. Jana III Sobieskiego 114
    60-688 Poznań
  • tel. 61 823 40 41
    fax. 61 823 40 41

Nasi Partnerzy