Rozpoczęcie rekrutacji do liceum

Rozpoczęcie rekrutacji do liceum

Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00 kandydaci do klas pierwszych składają w  sekretariacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu następujące dokumenty: 

1) wniosek do szkoły, podpisany przez rodziców, wydrukowany ze strony https://nabor.pcss.pl,

2) dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego,

3) dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,

4) kartę zdrowia,

5) „Formularz wyboru II języka obcego i wdżwr”, „Formularz wyboru przedmiotu rozszerzonego”, „Formularz ucznia PLOZP”,

6) oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej (wymienione dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony - zakładka „Rekrutacja”).


Zobaczcie dlaczego warto dołączyć do nas na czas liceum: