Przewodnicząca:

Aleksandra Zięba

Zastępca Przewodniczącej:

Mikołaj Pawelczak

Skarbnik:

Karol Mrozik

Sekretarz:

Katarzyna Hejne

Członkowie: 

Alicja Płóciniczak

Aleksander Ferchmin

Przemysław Skalec

Kontakt: radarodzicowpijarzy@gmail.com

Rachunek bankowy:

44 1090 1737 0000 0001 3756 5596
Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów,
oś. Jana III Sobieskiego 114 60-688 Poznań