Przewodnicząca:
Katarzyna Hejne
Zastępca Przewodniczącej:
Karol Stock
Skarbnik:
Karol Mrozik
Sekretarz:
Katarzyna Talaga - Korcz
Członkowie:
Mikołaj Pawelczak
Katarzyna Domańska
Sylwia Piasecka

Kontakt: radarodzicowpijarzy@gmail.com

Rachunek bankowy:

44 1090 1737 0000 0001 3756 5596
Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów,
oś. Jana III Sobieskiego 114 60-688 Poznań