Rada Rodziców

Przewodniczący: 

Przemysław Skalec

Zastępca Przewodniczącego:

Mikołaj Pawelczak

Skarbnik:

Magdalena Nowik

Sekretarz:

Katarzyna Hejne

Członkowie: 

Agnieszka Bielawa

Agnieszka Kapsa

Magdalena Ptak-Bączyk

Kontakt: radarodzicowpijarzy@gmail.com