Skład Zarządu RR wybrany 26.09.2023 r.:

֍    przewodnicząca:

Katarzyna Domańska,

֍    zastępca przewodniczącej:

Karol Stock,

֍    skarbnik:

Karol Mrozik,

֍    sekretarz:

Sylwia Piasecka,

֍    członkowie:  

Mariusz Grzywniak, Tomasz Liszkowski,

Kontakt: radarodzicowpijarzy@gmail.com

Rachunek bankowy:

44 1090 1737 0000 0001 3756 5596
Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów,
oś. Jana III Sobieskiego 114 60-688 Poznań