cafe rodzic

Kawiarenka po Mszy Świętej Wspólnoty Szkolnej.


Kawiarenka po Mszy Świętej Wspólnoty Szkolnej

Prosimy o przyniesienie ciasta następujące klasy:

2022

18.09 – klasy 4 SP po 2 blaszki

16.10 – klasy  5 SP po 4 blaszki

20.11 -  klasy 6 SP  po 4 blaszki

18.12 – klasy 7 SP po 4 blaszki

2023

15.01 – klasy 8 SP po 4 blaszki

19.02 – klasy 3 SP i 4 LO po 2 blaszki

19.03 – klasy 2 SP i 3 LO po 2 blaszki

16.04 – klasy 1 SP i 2 LO po 2 blaszki

18.06 – klasy O SP i 1 LO po 2 blaszki


Ciasto proszę dostarczyć do świetlicy do godziny 1000

Po mszy będzie można odebrać blaszkę ze świetlicy.