Pijarzy


Pijarzy są zakonem złożonym z kapłanów i braci, których głównym celem jest ewangelizowanie poprzez nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży.

Hasłem zakonu są słowa: Pietas et Litterae, czyli Pobożność i Nauka.

Zakonnicy swoje powołanie potwierdzają składanym - obok czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - czwartym ślubem zakonnym: bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Pijarzy spełniają swoje posłannictwo przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół wszystkich stopni oraz katechizację, prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, centrum kultury CALASANZ oraz formację nauczycieli, rodziców i współpracowników. Angażują się ponadto w działalność duszpasterską w parafiach i sanktuariach, głoszenie rekolekcji oraz działalność wydawniczą i inną służącą szczególnie dzieciom i młodzieży.