Prewencja

Jako duszpasterze i wychowawcy pracujący z dziećmi i z młodzieżą włączamy się w działanie Kościoła na rzecz chronienia ich i naprawiania zła wyrządzonego im w przeszłości. Być może nie wiemy o wszystkich przypadkach wykorzystania małoletnich lub nadużyciach władzy i sumienia względem dorosłych, które miały miejsce w naszym pijarskim środowisku. Dlatego apelujemy do osób mających jakąkolwiek wiedzę o takich przestępstwach, aby je zgłaszały. W naszej Prowincji zgłoszenia przyjmuje Delegat Prowincjała ds. ochrony małoletnich i dorosłych.

DELEGATEM PROWINCJAŁA ZAKONU PIJARÓW DS. OCHRONY MAŁOLETNICH I DOROSŁYCH jest o. Piotr Różański SP, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra; ochrona@pijarzy.pl

SZKOLNYM DELEGATEM DS. OCHRONY MAŁOLETNICH I DOROSŁYCH jest p. Katarzyna Mroczyk-Kozłowska, psycholog

Pomoc w zgłoszeniu można znaleźć na stronie: zranieni.info oraz pod telefonem: 800 280 900 w godzinach od 19 do 22. 

Przypominamy, że osoby które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15 roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.

Przyjazna atmosfera i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa to zobowiązanie wszystkich osób tworzących społeczność szkolną: dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. 

Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów