Prewencja

Apel Prowincjała Zakonu Pijarów

Ojciec Prowincjał Mateusz Pindelski SchP zwrócił się z apelem do osób związanych z Zakonem Pijarów w sprawie ochrony dzieci i młodzieży:

APEL DO OSÓB ZWIĄZANYCH Z ZAKONEM PIJARÓW 

Jako duszpasterze i wychowawcy pracujący z dziećmi i z młodzieżą włączamy się w działanie Kościoła na rzecz chronienia ich i naprawiania zła wyrządzonego im w przeszłości. Być może nie wiemy o wszystkich przypadkach wykorzystania małoletnich lub nadużyciach władzy i sumienia względem dorosłych, które miały miejsce w naszym środowisku. Dlatego apeluję do osób mających jakąkolwiek wiedzę o takich przestępstwach, aby je zgłaszały. 

W naszej Prowincji zgłoszenia przyjmuje Delegat o. Prowincjała ds. ochrony małoletnich i dorosłych: o. Grzegorz Misiura SP. Jego dane kontaktowe znajdują się na stronie: pijarzy.pl w zakładce: „Informacje”. 

Na tej samej stronie w zakładce: „Ochrona dzieci i młodzieży” znajdują się Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży obowiązujące w naszej Prowincji. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z nimi. 

Pomoc w zgłoszeniu można znaleźć na stronie: zranieni.info oraz pod telefonem: 800 280 900 w godzinach od 19 do 22. Przypominamy, że osoby które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15 roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.Bezpieczeństwo w szkole

Przyjazna atmosfera i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa to zobowiązanie wszystkich osób tworzących społeczność szkolną: dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. 

DELEGATEM PROWINCJAŁA ZAKONU PIJARÓW DS. OCHRONY MAŁOLETNICH I DOROSŁYCH jest o. Grzegorz Misiura SP, tel. 698 988 077, ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków; ochrona@pijarzy.pl

Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów