Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego ("zerówki") w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do zerówki w roku szkolnym 2023/2024

Kwestionariusz ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu

Potwierdzenie woli wyboru szkołyRekrutacja do klas pierwszych w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do klas pierwszych SP 2023-2024

Kwestionariusz ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu

Potwierdzenie woli wyboru szkoły