Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego ("zerówki") w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do zerówki w roku szkolnym 2020/2021Rekrutacja do klas pierwszych w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021