Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego ("zerówki") w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do zerówki w roku szkolnym 2021/2022

Kwestionariusz ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w PoznaniuRekrutacja do klas pierwszych w  Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Warunki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Kwestionariusz ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu