Wspieraj nas!

Zespół Szkół Zakonu Pijarów to instytucja edukacyjna dynamiczna i rozwijająca się. Staramy się nieustannie pozyskiwać środki na kolejne inwestycje, aby zapewnić naszym uczniom najlepsze warunki do nauki. Z tego powodu zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego naszej szkoły. Wszystkich naszych dobroczyńców otaczamy modlitwą.

Na poniższe konto prosimy przekazywać  darowizny na rozszerzoną siatkę godzin oraz zajęcia dodatkowe organizowane w szkole.

PRZELEW NA KONTO

Nr konta: 90 1020 1042 0000 8102 0419 0963
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa 

w tytule przelewu: darowizna na cele oświatowe 


PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

NA RZECZ FUNDACJI KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA
Nr KRS 0000120773
Cel szczegółowy Zespół Szkół Zakonu Pijarów w POZNANIU