Historia

Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu rozpoczął działalność we wrześniu 2005 jako szósta szkoła pijarska w Polsce. Rok później do klas szkoły podstawowej i gimnazjum dołączyli licealiści. Szkołę prowadzi Zakon Pijarów, którego głównym powołaniem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Szkoły pijarskie działają na całym świecie, a wszystkie czerpią z tego samego charyzmatu swojego założyciela - Józefa Kalasancjusza. W okresie Oświecenia szkoły pijarskie należały do najprężniejszych w kraju, kształcąc ówczesną elitę patriotyczną. Naszymi wychowankami byli m.in Tadeusz Kościuszko, Wojciech Bogusławski. 

Pijarzy są zakonem kontemplacyjno-apostolskim złożonym z kapłanów i braci, których głównym celem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży.

Hasłem zakonu są słowa: Pietas et Litterae, czyli Pobożność i Nauka.

Swoje powołanie potwierdzają składanym - obok czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - czwartym ślubem zakonnym: bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Pijarzy spełniają swoje posłannictwo przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół wszystkich stopni oraz katechizację, prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, centrum kultury CALASANZ oraz formację nauczycieli, rodziców i współpracowników. Angażują się ponadto w działalność duszpasterską w parafiach i sanktuariach, głoszenie rekolekcji oraz działalność wydawniczą i inną służącą szczególnie dzieciom i młodzieży.