Wniosek do Rady Rodziców


Ujednolicamy sposób składania wniosków do Zarządu Rady Rodziców o wszelkie formy wsparcia, w tym zwłaszcza finansowego. Od tej pory prosimy o wypełnienie podlinkowanego WNIOSKU i wysłanie go w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail radarodzicowpijarzy@gmail.com oraz złożenie go w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Prosimy przed wysłaniem pliku o sprawdzenie, czy nie brakuje na wniosku niezbędnych danych, np. podpis wnioskodawcy, opinia wychowawczy, uzasadnienie itp. Kompletność wniosku wpływa na szybkość jego rozpatrzenia. Informacje dotyczące harmonogramu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wycieczek zostaną wysłane librusem.

W imieniu Zarządu RR

Karol Mrozik