Wniosek do Rady Rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Ujednolicamy Sposób składania wniosków o Rady Rodziców o wszelkie dofinansowania, wsparcie finansowe i materialne. Od tej pory prosimy o wypełnienie formularza, który można pobrać tutaj WNIOSEK i złożenie go w formie papierowej w sekretariacie szkoły, albo elektronicznej w formie skanu, przesyłając go na adres mailowy Rady Rodziców

Dziękujemy