Składki Rada Rodziców 2022/2023

Składki Rada Rodziców 2022/2023

100 zł na rok ( gdy w szkole uczy się jedno dziecko płatne u skarbnika klasowego)

50 zł od każdego dziecka na rok ( gdy w szkole uczy się dwoje dzieci – płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

35 zł od każdego dziecka na rok ( gdy w szkole uczy się troje dzieci - płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

25 zł od każdego dziecka na rok ( gdy w szkole uczy się czworo dzieci - płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

Skarbnik klasowy po zebraniu składek od rodziców wpłaca daną sumę na konto rady rodziców tytułem: składka za rok szkolny, klasa.