Składki na Radę Rodziców 2023/2024

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynoszą:

100 zł na rok (gdy w szkole uczy się jedno dziecko płatne u skarbnika klasowego)

50 zł od każdego dziecka na rok (gdy w szkole uczy się dwoje dzieci – płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

35 zł od każdego dziecka na rok (gdy w szkole uczy się troje dzieci - płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

25 zł od każdego dziecka na rok (gdy w szkole uczy się czworo dzieci - płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

20 zł od każdego dziecka na rok (gdy w szkole uczy się pięcioro lub więcej dzieci - płatne w każdej klasie u skarbników klasowych)

Skarbnik klasowy po zebraniu składek od rodziców wpłaca daną sumę na konto rady rodziców tytułem: składka na RR, klasa XX, YY dzieci. Szanowni Państwo, drodzy Skarbnicy Klasowi, proszę nie wykonywać pojedynczych przelewów na konto RR.


Drodzy Skarbnicy, proszę o skoordynowanie działań zgodnie z harmonogramem:

20.11.2023 – Zebranie składek w klasach

27.11.2023 – Przelanie pieniędzy przez skarbnika na konto Rady Rodziców

11.12.2023 – Weryfikacja wpłat klasowych przez skarbnika RR

15.01.2024 – Uzupełnienie wpłat klasowych

Składki na Radę Rodziców po zebraniu pieniędzy w klasach,

proszę wpłacać na konto:

Rachunek bankowy:

44 1090 1737 0000 0001 3756 5596


Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów,
oś. Jana III Sobieskiego 114 60-688 Poznań

W razie pytań, proszę o kontakt librusem
Karol MrozikSkarbnik RR