Odbiór świadectw ukończenia liceum przez tegorocznych absolwentów

Odbiór świadectw ukończenia liceum przez tegorocznych absolwentów

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum. Zgodnie ze szkolną tradycją tego dnia absolwenci uroczyście odbierali świadectwa szkolne. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

W naszej szkole uroczystości związane z zakończeniem nauki w liceum rozpoczniemy o godzinie 16:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od Eucharystii. W kościele zajmujemy zaznaczone miejsca i pamiętamy o konieczności zasłonienia ust i nosa maseczką.

Po Mszy świętej i przejściu do szkoły, wychowawcy wręczą świadectwa uczniom swoich klas w małych grupach według następującego porządku:

Klasa 3a –  w świetlicy szkolnej, wejście główne, 

Klasa 3b – w holu liceum, wejście główne,

Klasa 3c –  w sali gimnastycznej, wejście bezpośrednio z parkingu.

Do szkoły wchodzimy w grupach pięcioosobowych co 10 minut, w kolejności z dziennika klasowego. Pamiętamy o konieczności dezynfekcji rąk, zasłonieniu ust i nosa maseczką oraz zachowaniu dystansu.

Abiturienci, którzy nie będą mogli odebrać dokumentów w piątek, będą mogli uczynić to w innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu, po wcześniejszym umówieniu się.


Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.