Drużyna z naszej szkoły w konkursie „Nauka dla Ciebie”

Drużyna z naszej szkoły w konkursie „Nauka dla Ciebie”

Warsztaty przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, dzielenie się doświadczeniem, konstruowanie pomocy edukacyjnych, nagrody finansowe i rzeczowe – to wszystko czeka na uczestników czwartej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”. Drużyna z naszej szkoły zakwalifikowała się do kolejnego etapu!

Nasza drużyna pod opieką Pań Agnieszki Eichner i  Justyny Bartol - Baszczyńskiej w Pierwszym etapie konkursu zaprojektowała i opisała pomoc naukową o nazwie:

„Przyrząd służący do wyznaczania oporu właściwego przewodników oraz do badania zależności oporu tych materiałów od: wymiarów geometrycznych, rodzaju substancji i temperatury.

Nasza propozycja przyrządu po Pierwszym etapie konkursu znalazła się na piątym miejscu wśród 42 drużyn z całej Polski. W drugim etapie konkursu nauczyciele 10 pierwszych miejsc wezmą udział w tygodniowych warsztatach na temat prototypowania pomocy edukacyjnych – Letniej Szkole Prototypowania, która odbędzie się od 10 – 14 maja br. Trzeci etap konkursu to samodzielne wykonanie oraz zastosowanie w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej i nakręcenie na ten temat filmu. Termin nadsyłania filmu to 2 lipca br., a ogłoszenie wyników odbędzie się 15 lipca br. W tym momencie nasza szkoła otrzymała już grant  w wysokości 1000 zł na materiały potrzebne do skonstruowania zaproponowanej przez nas pomocy naukowej.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Nauka dla Ciebie – wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową (14 października 2021 roku), podczas której uhonorowani zostaną jego laureaci i finaliści. Życzmy sobie powodzenia!