Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców zaprasza członków wszystkich Rad Klasowych na zebranie, które odbędzie się  w dniu 28 września 2021 r.  o godzinie 19:00 w budynku Zespołu Szkół Zakonu Pijarów. Zgodnie z regulaminem podczas zebrania zostaną wybrane Zarząd Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.