Nagroda dla ucznia LO Cypriana Święcha

Nagroda dla ucznia LO Cypriana Święcha

W dniu 22.10.2021 przedstawiciele rady rodziców mieli przyjemność wręczyć uczniowi Cyprianowi Świechowi nagrodę pieniężna za wysokie osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.

Cyprian jest uczniem wzorowym. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Dodatkowo jest utalentowanym sportowcem. Niedawno brał udział w Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym. Sprawnie łączy pasję do sportu z nauką. Znajduje również czas na pomaganie innym. Bierze czynny udział w życiu szkoły i klasy. Postanowił prowadzić pozaszkolne sportowe zajęcia dla młodszych dzieci.

Jeszcze raz GRATULUJEMY!