Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywaj się online.

W tym czasie oddziały przedszkolne będą pracowały bez zmian.

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor - na wniosek rodzica - umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej https://liblink.pl/lDlSc1ejKp

Rozporządzenie w tej sprawie znajduje się tutaj.