Wręczenie nagród „Nauka dla Ciebie”

Wręczenie nagród „Nauka dla Ciebie”

17 grudnia 2021 roku odbyło się rozdanie dyplomów i nagród dla drużyny biorącej udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 Nasi uczniowie pod opieką Pani Agnieszki Eichner i Pani Justyny Bartol - Baszczyńskiej zaprojektowali i opisali pomoc naukową o nazwie: „Przyrząd służący do wyznaczania oporu właściwego przewodników oraz do badania zależności oporu tych materiałów od: wymiarów geometrycznych, rodzaju substancji i temperatury.” Nasza praca po I etapie konkursu znalazła się na V miejscu wśród 42 drużyn z całej Polski. W II etapie konkursu zdobyliśmy VII miejsce wśród 10 najlepszych drużyn w Polsce. Uczniowie otrzymali gry planszowe i dyplomy uznania, a dla szkoły otrzymaliśmy 2 000 zł oraz pomoce naukowe do pracowni fizycznej.