Projekt „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Projekt „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

W dniach 15 – 16 listopada 2022 r. 38 uczniów kl. II Publicznego Liceum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu oraz ich opiekunowie uczestniczyli w  warsztatach organizowanych w ramach projektu „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” realizowanego przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów dzięki  środkom pochodzącym z Programu Wsparcia Edukacji.


W czasie warsztatów uczestnicy zajęć mieli możliwość bliżej poznać swój region oraz pogłębić wiedzę na temat: Wybitnych Wielkopolan w walce o wolność i niepodległość na przykładzie rodziny Raczyńskich. Uczestniczyli w lekcji „Człowiek i historia” o Edwardzie Bernardzie hr. Raczyńskim, Prezydencie RP na Uchodźstwie w latach 1979 – 1986, zwiedzili pałac i galerię malarstwa w Muzeum – Pałac w Rogalinie, zamek w Kórniku, odwiedzili miejsca związane z Edwardem Nałęczem hr. Raczyńskim w Zaniemyślu, „…który dla siebie był skąpy, pomocny biednym, hojnym dla Ojczyzny”. (napis na posągu przy grobie znajdującym się przy kościele w Zaniemyślu).