"Być jak Ignacy" - raport V- luty 2023

Tematem przewodnim w projekcie „Być jak Ignacy” w miesiącu lutym 2023 były „Siły wokół nas”. Wszystkie poznane siły podzieliliśmy na rzeczywiste siły występujące w przyrodzie oraz na siły pozorne. 

Każdą z sił ilustrowaliśmy odpowiednim doświadczeniem, co sprawiało na wiele radości. Ponadto w tym miesiącu przedstawiciele naszego kółka przeprowadzili warsztaty doświadczeń fizycznych dla dzieci podczas ferii zimowych oraz walentynkowe warsztaty doświadczeń dla uczniów z Ukrainy z Wielkopolskiego Technikum Zawodowego.