Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

- wtorek 16.05  szkoła podstawowa

0-3 według ustaleń z wychowawcami

4-8  godzina 18.00 spotkania w klasach z wychowawcami,

- środa 17.05 liceum

godzina 18.00 - Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

po koncercie spotkanie w klasach z wychowawcami, Pozostali nauczyciele są od 18:30  do 20:00.

Prosimy umawiać się na spotkania z nauczycielami przedmiotowymi z odpowiednim wyprzedzeniem i za pośrednictwem Librusa.