Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Technologii Chemicznej PP

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Technologii Chemicznej PP

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych brali udział w  zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Technologii Chemicznej PP.


 Mogli samodzielnie zbadać właściwości związków organicznych oraz zapoznali się z tajnikami chemii przemysłowej. Czyli jak proces zachodzący w probówce przenieść do wielkotonażowych zbiorników. Mogli również w rozmowie ze studentami dowiedzieć się jak wygląda nauka na technologii chemicznej