Wesołego Alleluja

Wesołego Alleluja

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam serdeczne życzenia pokoju i nadziei. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nasze serca światłem wiary, a każdy dzień niech będzie pełen błogosławieństwa i wzajemnej życzliwości. W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - Jarosław Pabian SP