Neoprezbiter w zakonie pijarów

Neoprezbiter w zakonie pijarów

15 czerwca 2024 r. diakon Krzysztof Świderski od Jezusa cichego i pokornego przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Artura Ważnego w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Polecajmy naszego neoprezbitera naszemu Założycielowi, św. Józefowi Kalasancjuszowi.