Dzień Kalasantyński

Dzień Kalasantyński

25 września będziemy świętować pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Kalasantyński. Chcemy wspólnie cieszyć się obecnością naszego Patrona. Dlatego prosimy o ładny strój, nie sportowy, nie galowy. W tym dniu uczniowie SP nie muszą nosić pijarek.

Uczniów szkoły podstawowej namawiamy do ubrania się na biało, lub przyniesienia Anielskich Skrzydeł - uprawnia  to do zwolnienia z odpytywania.
Uczniów LO zapraszamy do udziału w grze terenowej - przewidziane nagrody.