Dzień Edukacji Narodowej -plan dnia

Dzień Edukacji Narodowej -plan dnia

Plan dnia 14.10.2020
zerówki:
- zajęcia w zaplanowanej przez wychowawców formie do godz. 12:00
- 12:00 - obiad w salach
- później zajęcia świetlicowe,

klasy 1-3 SP:
-godz. 8:15 - 11:00 - spotkania z wychowawcami,
- godz. 11:00 - 12:00 - zajęcia świetlicowe z wychowawcami
- od godz. 12:00 opiekę nad dziećmi przejmują wychowawcy świetlicy, obiad 12.30,
klasy 4 - 8 SP:
- godz. 9:00 - 11:00 - spotkania w salach z wychowawcami, obiad o 11.30,
liceum ogólnokształcące:
- godz. 9:00 - 11:00 - spotkania w salach z wychowawcami,  obiad o 11.30.