Zmieniony terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Zmieniony terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości dostosowany do niego harmonogram wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Wielkopolsce zawierający przesunięte terminy poszczególnych stopni konkursu.