Rekrutacja do klasy zerowej

Rekrutacja do klasy zerowej

W poniedziałek 25 stycznia zaczyna się pierwszy etap rekrutacji do klasy zerowej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji w zakładce:

REKRUTACJA

Zaproszenie do zerówki

    Etap I – składanie dokumentów
1.    Trwa od 25stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
2.    W Sekretariacie Szkoły należy złożyd następujące dokumenty:
-   podanie   rodziców   i  kwestionariusz  ucznia   ze   zgoda  na  przetwarzanie   danych
osobowych – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły,
- dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.
3.    Tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji.