Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

Szymon Stanikowski - przewodniczący

Jadwiga Jajko - sekretarz

Dominik Krawczyk - vceprzewodniczący

Zapraszamy na media społecznościowe: 

Instagram

Facebook

Maciej Muszyński - skarbnik