Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego

Łukasz Tytoń - przewodniczący

Barbara Bartkowiak - zaopatrzeniowiec

Maja Nowak - vceprzewodnicząca

Matylda Maciejewska - skarbnik