Tutoring

Tutoring jest procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego (łac. tutor; tutus). Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie  których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje  z podopiecznym, pozwalając mu na dogłębne poznanie siebie, określonego obszaru wiedzy, rozwinięcie umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania  własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko przyswojenie, czy weryfikację wiedzy. Pozwala na budowanie planu własnego rozwoju z wykorzystaniem oferty szkolnej, powoduje w ten sposób przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i naukę. Wzmacnia samodzielne poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i odpowiednią formację, która potrafi pracować w relacji jeden na jeden.