Statuty

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. W związku z tym istotne jest, aby był znany przez całą społeczność szkolną.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza
Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza