Idearium

Idearium Szkół Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
Każda  szkoła pijarska kieruje się dokumentem, w którym znajdują się główne idee i podstawowe wartości nadające kierunek wszelkiej pracy wychowawczej. Dokument ten nazywa się Idearium.

Idearium Szkół Pijarskich w Polsce