Konsultacje

Konsultacje nauczycieli (zawsze należy potwierdzić termin poprzez  dziennik elektroniczny Librus)
Konsultacje II semestr