Konsultacje


Konsultacje nauczycieli dla uczniów (zawsze należy potwierdzić termin poprzez  dziennik elektroniczny Librus)

Konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej

Konsultacje dla uczniów liceum ogólnokształcącego