Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest publiczną i katolicką placówką edukacyjną, w której skład wchodzą szkoła podstawowa i liceum. Kontynuuje tradycje pierwszej w Europie nowożytnej szkoły powszechnej, założonej przez hiszpańskiego księdza Józefa Kalasancjusza w 1557 roku w Rzymie oraz bogate tradycje szkolnictwa pijarskiego w Polsce.


Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do liceum

Rekrutacja uzupełniająca do liceum

Informujemy, że kandydaci, zainteresowani nauką w naszym liceum, będą mogli złożyć nowy wniosek w rekrutacji uzupełniającej. Odbywać się ona będzie w elektronicznym systemie Nabór PCSS.

Obóz integracyjny dla kandydatów do klas pierwszych liceum

Obóz integracyjny dla kandydatów do klas pierwszych liceum

Dyrekcja i nauczyciele Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Poznaniu zapraszają wszystkich uczniów przyjętych do klas  pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w obozie integracyjnym, który odbędzie się w Chomiąży Szlacheckiej. 


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Poznaniu.  Dla kandydatów przyjętych OBÓZ INTEGRACYJNY odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia 2021 roku. Obóz stanowi integralny element procesu wychowawczego w naszej szkole.

Praca sekretariatu w wakacje

Praca sekretariatu w wakacje

Sekretariat w lipcu i sierpniu pracuje w godzinach 9:00-13:00

Wyjątek stanowią: 14 lipca, 30 lipca oraz 5 sierpnia 2021 r., w te dni sekretariat będzie czynny w godzinach 9:00-15:00.

Spotkanie integracyjne kandydatów do zerówki

Spotkanie integracyjne kandydatów do zerówki

Spotkanie integracyjne kandydatów do zerówki odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00. 

Lista podręczników na rok szk. 2021/2022

Lista podręczników na rok szk. 2021/2022

Lista podręczników znajduje się TUTAJ

Kalendarz wydarzeń