Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest publiczną i katolicką placówką edukacyjną, w której skład wchodzą szkoła podstawowa i liceum. Kontynuuje tradycje pierwszej w Europie nowożytnej szkoły powszechnej, założonej przez hiszpańskiego księdza Józefa Kalasancjusza w 1557 roku w Rzymie oraz bogate tradycje szkolnictwa pijarskiego w Polsce.


Aktualności

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Naszym Ojcom Pijarom dzisiaj chcemy życzyć:

 Obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów oraz podążania przez całe życie z ufnością, nadzieją i radością za Panem.
Życzymy również licznych i pięknych owoców Waszej posługi. Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga.

Praca sekretariatu w czasie ferii

Praca sekretariatu w czasie ferii

Sekretariat w czasie ferii, w dniach od 30 stycznia do 10 lutego,
pracuje od 9 do 14:00

"Być jak Ignacy" - raport IV - styczeń 2023

Tematem przewodnim w projekcie „Być jak Ignacy” w miesiącu styczniu była: kryptologia szyfry i matematyka w życiu codziennym. Podczas zajęć kółka w tym miesiącu poznaliśmy wiele szyfrów: ułamkowy, cyfrowy, rama, zmiana, alfabet Morse’a, ga-de-ry-po-lu-ki i inne. Uczyliśmy się szyfrować różne wiadomości oraz rozszyfrowywać przesłane informacje.

Prezentacja z kółka.


Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:

środa 25 stycznia klasy 1-3 LO
18:00 spotkanie w holu głównym
18:20 spotkanie z wychowawcą

Spotkanie z nauczycielami przedmiotów możliwe w godz. 18:45-20:00 tylko po umówieniu się poprzez wiadomość w dzienniku Librus.

Duchowa Adopcja Maturzysty

Duchowa Adopcja Maturzysty

Maturzysto, daj się zaadoptować!

Na 100 dni przed maturą rusza Duchowa Adopcja Maturzysty! Zakon Pijarów będzie wspierał swoją modlitwą wszystkich, którzy w maju przystąpią do egzaminów.


Eucharystia Wspólnoty Szkolnej

Eucharystia Wspólnoty Szkolnej

W najbliższą niedzielę, 15 stycznia 2023, w naszej szkole odprawimy Mszę świętą o godzinie 10:00. Eucharystia odbędzie się w holu głównym, wejście od strony parkingu przy Sobieskiego. 

Po Mszy będzie działała kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców. Serdecznie zapraszamy!


Kalendarz wydarzeń